To pomoc dla osób samozatrudnionych oraz zatrudniających do 9 pracowników.

Zwolnienie ze składek ZUS - warunki

Trzeba jednak spełnić warunki:

• przychód za marzec (lub pierwszy miesiąc, za który był składany wniosek) nie mógł przekroczyć kwoty 15 681 zł;

• jeśli przychód przekroczył 15 681 zł, dochód nie mógł być wyższy niż 7000 zł. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możesz wystąpić o zwolnienie ze składek tylko za kwiecień i maj;

• taka ulga przysługuje ci także, jeśli korzystasz z tzw. ulgi na start (wtedy też możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj).

Uwaga, ze zwolnienia ze składek nie skorzystasz, jeśli masz zadłużenie w opłacaniu składek ZUS dłuższe niż za 12 miesięcy.

Co zrobić, jeśli już opłaciłeś składki, a i tak chciałbyś skorzystać ze zwolnienia?

Możesz o to wystąpić do ZUS. Nadpłaconych składek zakład ci nie zwróci, ale będą one na twoim rachunku w ZUS i mogą zostać przeznaczone na opłatę składek w kolejnych miesiącach. By skorzystać ze zwolnienia ze składek, musisz złożyć wniosek w ZUS. Na jednym wniosku możesz się starać o ulgę w płatnościach za trzy miesiące (tzn. za marzec, kwiecień i maj).