Dr Magdalena Łasińska - Kowara jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii, pracuje w Klinice Kardiochirurgii UCK GUMed. W petycji lekarka wnioskuje o zmianę infografiki umieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia, która zdaniem lekarzy sugeruje sposób postępowania, który jest nieaktualny, w świetle ostatnich badań i obserwacji.

Według dr Magdaleny Łasińskiej - Kowary należy namawiać wszystkich do profilaktycznego zasłaniania ust wszędzie poza miejscem zamieszkania.

"Apeluję do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastową aktualizację szkodliwej społecznie infografiki na stronie Ministerstwa Zdrowia. Należy zachęcać obywateli do zmniejszenia transmisji wirusa poprzez obowiązkowe zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Jest to kolejny etap zapobiegania masowej fali zgonów, która aktualnie ma miejsce we Włoszech. Okres bezobjawowego roznoszenia wirusa trwa co najmniej tydzień od zarażenia. Należy iść za przykładem rządu Czech. Należy skorzystać z doświadczenia i rad chińskich ekspertów i lekarzy, którzy jako pierwsi opanowali rozprzestrzenianie się choroby. Tylko radykalne działania mogą pomóc w ograniczaniu skutków pandemii." - apeluje lekarka w petycji.

Do chwili obecnej pod petycją podpisało się już ponad 6 tys. osób, w tym także wielu lekarzy, szczególnie przejętych pandemią, a zgromadzonych wokół facebookowej grupy COVID-19 doctors. Osobny apel w tej sprawie wystosował profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Artur Jurczyszyn.

Aktualnie stanowisko Ministerstwa Zdrowia, podobnie jak Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca stosowania maseczek przez zdrowych ludzi. Problem w tym, że w obecnej sytuacji nie wiadomo, kto może być zakażony koronawirusem, ponieważ Polska stała się krajem o lokalnej transmisji.

Dlaczego WHO i Ministerstwo Zdrowia nie zalecają stosowania maseczek w codziennym życiu?

Postawa WHO i Ministerstwa Zdrowia podyktowana jest światowym niedoborem środków ochrony osobistej. Żaden kraj świata nie był przygotowany na konieczność zabezpieczenia tak dużej ilości maseczek, rękawiczek i innych elementów stroju ochronnego niezbędnych do pracy przy pacjentach z chorobą COVID-19. Dodatkowo paraliż chińskiej gospodarki dodatkowo ograniczył ich produkcję w czasie, gdy są najbardziej potrzebne.

Cały artykuł możecie przeczytać na stronie gdansk.pl.

(Źródło: gdansk.pl)