Tego można się było spodziewać. Czas epidemii oznacza też zmiany w przeprowadzaniu pochówków. Warto się z nimi zapoznać. Uwaga, obostrzenia mogą się różnić w poszczególnych regionach Polski, ponieważ ustalają je poszczególne archidiecezje.

Specjalny dekret w tej sprawie wydał abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Najważniejsza zasada? Każda uroczystość musi się odbyć z zachowaniem obowiązującego limitu zgromadzeń, czyli do 50 osób. W dekrecie czytamy m.in.:

„Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zarządzam w całej Archidiecezji Gdańskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu, III forma pogrzebu). Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). Przypominam, że w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.

Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy poinformować o rozporządzeniu państwowym i niniejszym dekrecie. Kapłanów proszę o punktualne rozpoczynanie uroczystości pogrzebowych, z zabezpieczeniem czasu na dojazd do cmentarza oraz przejście do grobu.

Dekret wchodzi w życie 18 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania”.

Uwaga! Wytyczne poszczególnych archidiecezji i tak np: archidiecezja warszawska zaleca, aby w pochówku uczestniczyła tylko najbliższej rodzina.

Diecezja gliwicka na czas pandemii wdrożyła radykalne rozwiązania: msza żałobna odbywa się w dniu ceremonii, ale bez udziału rodziny i znajomych osoby zmarłej. Mszę można przełożyć na inny termin.

Diecezja sandomierska zaleca, aby w pogrzebie uczestniczyli jedynie najbliżsi, a grono żałobników nie przekraczało 50 osób. Podobne zalecenia obowiązują w Archidiecezji Poznańskiej. 

Archidiecezja Wrocławska wysłała parafiom zalecenia, aby pogrzeby trwały krócej, a w mszach żałobnych uczestniczyła tylko najbliższa rodzina zmarłego.