Świadczenie przysługuje każdemu, kto na dzień 31 marca br. ma prawo do wypłaty np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

To jednak nie wszystko. Bo każde z wyżej wymienionych świadczeń musi wpływać co miesiąc na konto. Jeśli np. senior posiada prawo do emerytury, ale jest ona z jakiegoś powodu zawieszona, to wtedy trzynastki nie dostanie.Okazało się, że właśnie ten zapis wyklucza z dodatkowych emerytur kilkaset tysięcy osób. To seniorzy, którzy dorabiają do wcześniejszych emerytur, rent i świadczeń przedemerytalnych (ok. 150-200 tys.), a także osoby, które wiek emerytalny uzyskają dopiero w późniejszych miesiącach tego roku. Ale grono wykluczonych jest znacznie szersze.

Poniżej wyjaśniamy kto i dlaczego na trzynastą emeryturę nie ma szans.

Pytania i odpowiedzi

Jesteś na wcześniejszej emeryturze, rencie lub świadczeniu przedemerytalnym?

Jeśli dorabiasz, musisz uważać na limity przychodów. Kiedy je przekroczysz, ZUS zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty, a w związku z tym nie wypłaci także w tym roku trzynastki.

Uwaga, limity te od 1 marca się zmieniają. ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty jeśli przychód przekroczy 6758,20 zł (do końca lutego wynosi on 6411,10 zł). Jeśli jesteś na świadczeniu przedemerytalnym, limit dorabiania wyniesie 3442,80 zł (do końca lutego wynosi on 3209,60 zł).

Ukończyłeś wiek emerytalny, ale dorabiasz?

Jeśli ZUS nie wypłaca ci emerytury, bo nie rozwiązałeś umowy z pracodawcą, nie dostaniesz także trzynastki. Uwaga! Jeśli chciałbyś jednak przejść na emeryturę i dostać dodatkowe 981 zł na rękę (tyle ma wynieść trzynastka) musisz jak najszybciej złożyć w ZUS wniosek o emeryturę. Jeśli do końca marca ZUS ci ją przyzna, dostaniesz też trzynastkę!

W tym roku kończysz 60 lub 65 lat?

Kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, mężczyźni – 65 lat. Osoby, które wiek emerytalny ukończą w kwietniu tego roku lub później, mogą poczuć się pokrzywdzone. One, nawet gdyby chciały, nie zdążą przejść na emeryturę do 31 marca. A to warunek, by trzynastka była wypłacona.

Jesteś sędzią lub prokuratorem?

Trzynastki nie dostaniesz. W świetle prawa stan spoczynku nie jest uznawany za emeryturę.

Pobierasz 500+ dla niesamodzielnych?

Uwaga, jeśli oprócz 500+ dla osób niesamodzielnych nie masz innego świadczenia, czyli renty lub emerytury, także nie dostaniesz trzynastki. Samo świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych nie uprawnia do trzynastki.