W lipcu ubiegłego roku w jednym z bielskich szpitali na świat przyszło dziecko, którego matka miała zaledwie 12 lat. Na szczęście, chłopczyk był zdrowy. Szybko ustalono, że ojciec maleństwa również jest nieletni. Sprawą zajęły się służby.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej toczyło się postępowanie w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej i opieki prawnej dla dziecka. Na jego czas chłopczyka umieszczono "w pieczy rodzinnej" – zajmowała się nim babcia malucha, matka 12-latki. Wydział rodzinny i nieletnich bielskiego sądu rejonowego zdecydował, gdzie maleństwo zostanie umieszczone na stałe. Opiekunem prawnym i rodziną zastępczą dziecka będzie jego babcia. – W związku z tym matka dziecka nie zostanie pozbawiona kontaktu z nim – powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Jarosław Sablik.

To niejedyne postępowanie, jakie się toczy w stosunku do rodziców dziecka. Z racji tego, że oboje są nieletni wszczęto też postępowanie o czyn karalny dotyczący obcowania płciowego. W Polsce obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia jest przestępstwem ściganym z urzędu. Grozi za to od 2 do 12 lat więzienia. Sąd rodzinny nie wydaje jednak orzeczeń, które mają stanowić karę. Stosuje środki wychowawcze, m.in. dozór rodziców lub kuratora. Najsurowsze jest umieszczenie w ośrodku poprawczym.

(Źródło: PAP)