Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji (który według obecnych prognoz wynosi 103,24 proc.), jednak nie mniej niż o 70 złotych.

Zastosowanie w 2020 roku zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, ma zapewnić nie tylko ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, lecz wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wyższych podwyżek przez większość emerytów i rencistów.

Dla kogo minimalna emerytura?

Emerytura minimalna jest przyznawana pod pewnymi warunkami. Przysługuje ona:

- mężczyznom, którzy osiągnęli wiek emerytalny i mają co najmniej 25 okresów składkowych i nieskładkowych,
- kobietom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają co najmniej 20 okresów składkowych i nieskładkowych.

Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

W 2019 roku emerytura minimalna wynosiła 1100 zł brutto. Najbiedniejsi emeryci dostaną więc o 100 zł więcej.

Rząd podjął jeszcze jedną ważną decyzję – w sprawie trzynastej emerytury. W 2020 rok koszt wypłaty świadczenia wyniesie ponad 11 miliardów złotych. "Trzynastka" będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury, czyli 1200 złotych.