Mały ZUS dla firm - czy ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku? Wątpliwości wyraził departament prawny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który zauważa, że termin 1 stycznia 2020 roku „może nie być wystarczający dla zagwarantowania (…) uprawnienia Prezydenta RP do podpisania ustawy w ciągu 21 dni od jej przedstawienia”.

Jednak rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz zapewnia, że żadnego opóźnienia nie będzie: – Przygotowujemy się i zdążymy na czas.

500 plus dla przedsiębiorców. Mały ZUS dla firm po zmianach - kto jest uprawniony?

Z projektu wynika, że do skorzystania z 500 plus dla firm uprawnionych może być nawet 320 tysięcy osób prowadzących działalność na własny rachunek. Kto skorzysta na małym ZUS-ie? Oto szczegóły: 

Skorzystają z niej osoby mające przychody poniżej 120 tysięcy zł rocznie (jeśli działalność prowadzona była przez cały rok) i nieprzekraczające 6 tysięcy zł miesięcznie dochodu. Podstawa składek liczona będzie od połowy dochodu. Trzeba będzie się trochę pospieszyć, bo ma być tylko miesiąc na złożenie odpowiedniego wniosku.

Mały ZUS – kto ile zyska, przykłady

I tak, osoba z przychodem 2500 zł i dochodem 1500 zł, rozliczająca się podatkiem liniowym, zapłaci w 2020 r. tylko 246,79 zł składki ZUS miesięcznie. To o 745,51 zł mniej niż obecnie – wynika z wyliczeń resortu przedsiębiorczości. Osoba z przychodem 7000 zł i dochodem 3000 zł, może liczyć na 515,70 zł zysku (patrz: tabelka).

500 plus dla przedsiębiorców. Mały ZUS dla firm po zmianach - jakie są dodatkowe warunki?

W projekcie jest jednak kilka haczyków. Z tzw. małego ZUS nie skorzystają osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły firmę krócej niż 60 dni, albo wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy. 

Najpoważniejszy minus reformy jest taki, że z obniżonych składek będzie można korzystać tylko przez 36 miesięcy w okresie kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym czasie przedsiębiorca będzie płacić składki jak teraz – ryczałtem.

Objęci nową regulacją muszą pamiętać też o tym, iż opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe potencjalne emerytury czy renty.

500 plus dla przedsiębiorców. Mały ZUS dla firm. Jak jest teraz? Jakie są warunki

Obecnie możliwość skorzystania z tzw. małego ZUS-u jest uzależniona od spełnienia warunku nieosiągnięcia rocznego przychodu, który przekraczałby 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim. W 2018 roku jest to 63 000 zł.