- Złożenie wniosku o 500 plus w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Złożenie dokumentów o świadczenie 500 plus w listopadzie oznacza, że urzędnicy mają czas na rozpatrzenie wniosków i wypłacenie pieniędzy do końca stycznia 2020 roku.

Rodziny, które złożą wniosek w listopadzie mogą w tym roku już nie otrzymać pieniędzy na konto!

Przepadnie im również dodatek za październik - taką gwarancję daje bowiem tylko złożenie wniosku do 31 października 2019 roku!

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie 500 plus można składać online przez stronę Empatia, bankowość elektroniczną oraz drogą tradycyjną. Wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wniosek o świadczenie 500 plus można złożyć w formie pisemnej – w urzędzie lub pocztą - oraz elektronicznie.

Wniosek w programie "Dobry Start" - termin do 30 listopada!

Z kolei 30 listopada mija termin składania wniosków w programie "Dobry Start". Do końca września 4,2 mln uczniów otrzymało już 1,27 mld zł - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Począwszy od 2019 roku wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wsparcie z programu "Dobry Start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program "Dobry Start" nie obejmuje również studentów.

"Dobry Start" - kto i jak może złożyć wniosek?

Wniosek o 300 zł z programu "Dobry Start" może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" można składać online przez stronę Empatia, bankowość elektroniczną oraz drogą tradycyjną. Wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wniosek o świadczenie Dobry Start można złożyć w formie pisemnej – w urzędzie lub pocztą - oraz elektronicznie. Można go złożyć do 30 listopada.