Z raportu NBP wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Nieznacznie zaostrzyły również warunki na podstawie których udzielane są kredyty: zwiększyły marżę kredytową, a pojedyncze z nich zwiększyły pozaodsetkowe koszty kredytu i skróciły okres kredytowania.

Czemu tak się dzieje? Raport wymienia kilka przyczyn: klienci banków spóźniają się z płaceniem na czas, jest też zbyt wielu chętnych po pożyczki. Inne powody to pogarszająca się sytuacja gospodarcza, a także sytuacja kapitałowa banków, mówiąc inaczej - instytucje, które pożyczają nam pieniądze, same mają ich coraz mniej.

W raporcie czytamy, że banki zasygnalizowały zaostrzenie kryteriów przyznawania, jak i niektórych warunków udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przy praktycznie niezmienionej polityce kredytowej względem dużych przedsiębiorstw i przy braku istotnych zmian po stronie popytu na kredyt.

Ankieta została przeprowadzona na początku października 2019 r. wśród 24 banków.