Zapisy ustawy o programie 500+ na pierwsze dziecko mówią jasno:Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego można składać:

- od 1 lipca za pośrednictwem internetu;

- od 1 sierpnia w formie papierowej lub w ośrodku pomocy społecznej.

Co jest bardzo ważne? Jeśli złożymy wniosek w terminie od 1 lipca do 30 września, to dostaniemy wyrównanie za te miesiące w wysokości 1500 złotych. Jeśli jednak złożymy wniosek później, świadczenie dostaniemy od miesiąca, w którym złożymy wniosek i te pieniądze przepadają!

W przypadku wniosków złożonych elektronicznie w lipcu, pieniądze z okazji wyrównania mają dotrzeć do nas najpóźniej w terminie do 31 października. Teoretycznie rząd ma czas 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku, ale trudno sobie wyobrazić, aby w trakcie trwającej kampanii wyborczej wnioski były rozpatrywane z opóźnieniem. Ważne, aby pamiętać, że czas mamy do końca września. Wtedy dostaniemy wyrównanie w wysokości 1500 złotych.

Co w przypadku, gdy urodzi się nam nowe dziecko lub gdy jeden z rodziców umarł?