W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Centralnym. Przygotowanie nowych przepisów ma związek z aferą wokół współpracowniczek prezesa NBP. 

NBP udostępnił na swojej stronie „wstępne informacje o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto osiągniętego w 2018 r. na określonych stanowiskach”. Chodzi o: dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (wynagrodzenie zasadnicze/chorobowe/zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Z udostępnionych informacji wynika, że dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, czyli Martyna Wojciechowska, zarabiała w 2018 roku 49 563 zł brutto miesięcznie. Jest to najwyższa pensja na dyrektorskim stanowisku w NBP. Wyliczenie obejmuje wszystkie dodatki i nagrody.

Dziennikarz Bartek Godusławki z „Dziennika Gazety Prawnej” zwraca uwagę, że w ustawie dot. jawności płac w NBP jest też przepis, zgodnie z którym płace na stanowiskach dyrektorskich mogą wynosić maksymalnie 60 proc. pensji prezesa. Oznacza to, że dyrektorka departamentu ds. komunikacji będzie zarabiała o ok. 15 tys. zł mniej.

Natomiast Szef Gabinetu Prezesa NBP zarabiała miesięcznie mniej – 42 760 zł. Funkcję tę pełni Kamila Sukiennik.

Kolejne miejsca zajęli: dyrektor departamentu analiz ekonomicznych – 43 176 zł, dyrektor departamentu kadr – 42 890. Wśród dyrektorów departamentów NBP najmniej otrzymywał w ub.r. szef departamentu ryzyka operacyjnego i zgodności – 28 446 zł.

Jak podano, w ubiegłym roku najmniej zarabiał doradca prezesa, który był zatrudniony na tym stanowisku 23-31.05.2018 i była to kwota 6 720 zł.

Wśród najmniej zarabiających znaleźli się także: z-ca dyrektora oddziału okręgowego w Zielonej Górze zatrudniony od 1.12.2018 – 10 895 zł czy z-za dyrektora oddziału okręgowego w Szczecinie – 16 398 zł.