Jak podaje czwartkowy „Nasz Dziennik”, warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska w interpelacji domaga się zmiany organizacji katechezy. To - jej zdaniem - remedium na przepełnienie szkół związane z przygotowaniem na przyjęcie tzw. podwójnego rocznika.

W odpowiedzi na ten postulat wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska pisze: „Warszawa zwróci się do dyrektorów szkół, aby tworząc plany tygodniowych zajęć w przyszłym roku szkolnym, zwracali uwagę na umieszczenie zajęć nieobowiązkowych >>po<< lub >>przed<< zajęciami obowiązkowymi”. Następnie przedstawia plan zredukowania lekcji religii do jednej godziny tygodniowo - pisze gazeta.

„Dyrektorzy poinformowani zostaną też, że w przypadku trudnych warunków organizacyjnych i lokalowych w szkołach ponadpodstawowych mają możliwość zwrócenia się do kurii obu warszawskich diecezji o wyrażenie zgody na realizację lekcji religii w mniejszym tygodniowym wymiarze godzin” – wskazuje Kaznowska.

Jak pisze „ND”, władze miasta twierdzą także, że wieszanie symboli religijnych powinno być co do zasady „związane jedynie z miejscami realizacji zajęć katechezy”.

Proponowane zmiany rozsierdziły niektórych samorządowców. – To oburzające – mówi „ND” warszawski radny z ramienia PiS Patryk Górski. Nie podoba mu się, że na walkę z mową nienawiści są pieniądze, a na katechezę – nie. Rozmówca dziennika zapowiada, że niezwłocznie złoży w tej sprawie interpelację.

Źródło: Nasz Dziennik, Fakt