1. Sensacyjna informacja

Informacja o sukcesie lubelskich naukowców pojawiła się na Facebooku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Natychmiast spotkała się z zainteresowaniem mediów. Sami naukowcy studzą jednak emocje.

Badania nad preparatem rozpoczęły się 5 lat temu, a informacje o jego antynowotworowych właściwościach pojawiały się w doniesieniech medycznych już wcześniej. Dżdżownice stosowano także w medycynie ludowej. Prof. Jolanta Rzymowska oraz dr Przemysław Kołodziej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i dr hab. Marta Fiołka z UMCS podjęli temat oraz opisali dokładnie toksyczność płynu celomatycznego, jaki zawierają te zwierzęta.

- Preparat powstał z płynu celomatycznego dżdżownicy Denrobaena veneta, czyli tego, co znajduje się w ciele tego "robaka". Dżdżownice były traktowane łagodny bodźcem elektrycznym, po czym wyrzucały z siebie płyn. Trwało to dosłownie kilka sekund - precyzuje prof. Jolanta Rzymowska.

Badania lubelskich uczonych wykazały, że płyn bardzo szybko powoduje rozpad krwinek czerwonych. Podobne działanie wykazuje w stosunku do komórek raka płuc A549 oraz komórek zdrowych nabłonka oskrzelowego. Badacze postanowili więc przebadać go jeszcze dokładniej pod kątem wyeliminowania toksyczności na komórki zdrowe, ale przy jednoczesnym zachowaniu aktywności przeciwnowotworowej.

W prowadzonych dwutorowo badaniach okazało się, że płyn niszczy w badaniach in vitro komórki raka płuc nawet w 80 proc., nie uszkadzając przy tym zdrowych.

Udało się to po podgrzaniu płynu i określeniu odpowiedniego stężenia białka. Po takiej obróbce termicznej, płyn efektywnie uszkadza komórki nowotworowe, nie działając toksycznie na te prawidłowe nabłonkowe tak w oskrzelach, jak i skórze ludzkiej.

"Komórki nowotworowe wykazywały ograniczoną proliferację oraz ginęły w wyniku programowanej śmierci komórek - apoptozy. Przy zastosowaniu wielu technik mikroskopowych oraz badań molekularnych potwierdzono cytotoksyczne działanie badanego preparatu na poziomie in vitro" – informują naukowcy.

2. Lek na raka?

Wynalazek lubelskich naukowców przyjął już Urząd Patentowy RP. Wydał on decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: "Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc".