Włoska badaczka odnalazła  tajemniczą księgę, która miała zostać napisana przez Nostradamusa i zawierać przerażające przepowiednie, które mają dotyczyć losów świata, religii, antychrysta i apokalipsy...